บ้านสําเร็จรูป ประหยัดงบประมาณ สวยงามในแบบที่คุณเลือกเองได้

บ้านสําเร็จรูป

บ้านสำเร็จรูป ประหยัดงบประมาณ ค่าวัสดุ ค่าผู้รับเหมา และระยะเวลาในการก่อสร้าง ปัจจุบัน บ้านสำเร็จรูป กำลังเป็นที่นิยม เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละด้านดังที่กล่าวมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ, บ้านสำเร็จรูป มีอยู่หลายรูปแบบและแตกต่างกัน, โดย 3 รูปแบบหลัก ๆ ที่แยกออกตามระบบของการประกอบ ได้แก่

บ้านคอนกรีตสำเร็จรูป

1.ระบบคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete System)

เป็นการนำชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปแต่ละชิ้น เช่น พื้น ผนัง เสา มาประกอบรวมกันเป็นบ้าน ในส่วนของหน้างาน, โดยภายในผนังคอนกรีตสำเร็จรูปจะมีระบบทางเดินสายไฟและระบบท่อติดตั้งมาในตัว

การหล่อคอนกรีตสำเร็จรูปถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้

  • หล่อสำเร็จจากโรงงาน (Plant Cast Units)
  • หล่อสำเร็จบนพื้นที่ก่อสร้าง (Site Cast Units)

บ้านน็อคดาวน์

2.ระบบน็อคดาวน์ (Knock Down System)

เป็นการนำเอาชิ้นส่วนต่าง ๆ ของบ้าน ไปประกอบในพื้นที่หน้างาน นิยมใช้โครงสร้างเป็นแบบ เหล็ก ไม้ และคอนกรีต สามารถสร้างได้ทั้งบ้านขนาดเล็กและขนาดใหญ่ แต่เราจะพบเห็นได้มากที่สุดคือการเอาตู้คอนเทรนเนอร์มาดัดแปลงให้เป็นบ้านแบบน็อคดาวน์

บ้านน็อคดาวน์มีต้นทุนที่ตำกว่า บ้านสำเร็จรูป ชนิดอื่น ๆ มาก เนื่องจากติดตั้งด้วยระบบขันน็อต เพื่อให้ง่ายต่อขั้นตอนการประกอบหรือถอดแยกส่วนในภายหลัง นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งแบบถาวรได้ด้วยวิธีการเชื่อม

บ้านโมดูลาร์

3.ระบบโมดูลาร์ (Modular System)

เป็นระบบการก่อสร้าง บ้านสำเร็จรูป ที่พัฒนามาจากระบบทั้ง 2 ระบบด้านบนที่กล่าวมา (ระบบคอนกรีตสำเร็จรูป และระบบน็อคดาวน์) นิยมใช้สำหรับการสร้างบ้านระดับไฮคลาส, มีการสร้างชิ้นส่วนต่าง ๆ ภายในโรงงาน ด้วยการควบคุมคุณภาพในการผลิตขั้นสูง ใช้โครงสร้างเป็นเหล็ก วัสดุสำหรับทำชิ้นส่วนแต่ละชิ้น จะเป็นวัสดุมาตรฐานเดียวกันกับงานก่อสร้างทั่วไป

หากเป็นบ้านขนาดใหญ่สามารถแยกย่อย Module ออกเป็นแต่ละส่วนได้ และนำไปติดตั้งที่หน้างานด้วยระบบน็อคดาวน์

Based on Build

แชร์เนื้อหานี้ !